Showing posts with the label AKIDA

Miliyoyin mutane na ta tudadawa haramin jikan Manzon Allah, Imam Hussain (A.S) don halartar taron arba'in na kisansa a Karbala

الخطبة العظيمة للإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) | أباذر الحلواجي - Khotba of Imam Sajjad

MATSAYI DA DARAJAR IYAYEN ANNABI MUHAMMAD(SAW) A WAJEN 'YAN SHIA:

Happy Maulud Ga Dukkan Masoya Annabi {S} Na Duniya Kukaranta Wannan

KOKUNSAN QUR'ANIN 'YAN SHIA;???

Fadin Allah(swt): ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘُﻮﻥَ ﺍﻷَﻭَّﻟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﻫُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻥٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَﺃَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﺗَﺤْﺘَﻬَﺎ ﺍﻷَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ.

SHI'A DA ABDULLAH BIN SABAH!!!

Load More Posts That is All